Snorrepriserne 2007

Charlotte & Niels Kofod, Søndergade 22.

Foreningen Snorren har i år besluttet at tildele jeres hus Snorreprisen for 2007. I har fået prisen, fordi I har været tro mod husets oprindelige udtryk og bla. bevaret de oprindelige smalsprossede vinduer og døren mod gaden, således at huset stadig er et fint og pynteligt eksempel på de oprindelige huse i den søndre del af byen.
Helle & Ole Hansen, "Halmøhus",
Strandbyvejen 4 Ommel.

Foreningen Snorren har iår besluttet at tildele jeres hus Snorreprisen 2007. 
Halmøhus er bygget i begyndelsen af 1900-tallet og er et fint eksempel på den tids byggeskik. I har på fornem vis i jeres renovation af huset bevaret husets oprindelige udseende – dels ved at sætte tilsvarende nye vinduer og døre i huset og dels ved at genskabe de oprindelige vindskeder i tagkonstruktionen. Samtidig har I været konsekvente omkring de tilliggende bygninger, således at hele ejendommen stadig fremstår som opførelsestidspunktet.