Bestyrelse

Adresseliste – efter seneste generalforsamling 2018


Formand :

 

Mogens Madsen

2044 5953

teglen7@mail.dk


Næstformand :

 

Christina Kjerulf

3114 4492

christinakjerulff@gmail.com


Kasserer:


Ulla Søgaard
6253 3024
reberbanen24@outlook.comBestyrelsesmedlemmer:

 

Henrik
Lund 

Bjarne Søgaard

6253 3024

reberbanen24@outlook.com


Henriette Skouenborg5238 4552hollyskouenborg@hotmail.co.uk


Udpeget af Ærø Kommune:


Bente Friis
Andersen

6175 2309

bfa-kb@aeroekommune.dk

Udpeget af Marsta Søfartsmuseum:


Tommy ChristensenSuppleanter
:


Merete Nyholm

6253 1575

mereteogkristen@mail.tele.dk

Christian Grønne

6253 2662

christiangroenne@hotmail.com