Snorreprisen 2011

Gitte og Heine Hestoy
Trousløkkevej 1


Med omhyggelighed og med fokus på bevarelsen af det eksisterende udtryk, er bygningens omend diskrete, men store kvaliteter, blevet styrket. Renoveringen er udført med velvalgte midler, således at både historie og stemning er nærværende og på forbilledlig vis illustrerer hvordan man kan værne om bygningskulturen. En stille, men stærk videreførsel af husets væsen og forhåbentligt en inspiration for andre. (Tak for det!)