Snorrepriserne 2008

Mette Stjernholm & Thomas Hansen,
Møllevejen 52.

Begrundelse for tildeling af Snorreprisen 2008:
Det har været spændende at følge jeres ombygning/udvidelse af det eksisterende meget dårligt vedligeholdte hus, hvor der efter nogen tid viste sig et lovende ”skelet” af noget nyt.
Vi ved godt, at I knapt er færdige, men allerede nu er huset blevet en pryd for Møllevejen.
Det har også været dejligt at se, hvordan et nyt hus kan bygges i 2008, og så alligevel indeholde nogle af de detaljer, som vi værdsætter i meget ældre huse, såsom den murede gesims under taget, som jo også er af tegl.
Dertil kommer jeres bagside, som er meget harmonisk og smuk.

Karl Morten Pedersen, Markgade 18.

Begrundelse for tildeling af Snorreprisen 2008:
I har vedligeholdt jeres gamle hus på det smukkeste, så det fremstår som en lille perle i bybilledet.
De gamle vinduer og døren har I bevaret,  og dertil kommer et farvevalg, som gør huset meget harmonisk at se på- et eksempel til efterfølgelse!