Foreningen Snorren's bemærkninger til lokalplan 26-1 for Ommel

Teknisk Udvalg                                                             Marstal den 8.1.05
Marstal Kommune
Vestergade 32
5960 Marstal
Att:
 
Vedrørende lokalplan 26-1 Ommel                 
 
Med henvisning til den tilsendte lokalplan nr.26-1 for Ommel vil vi hermed benytte lejligheden til at fremkomme med følgende kommentarer:
 
Historie:
 
Vi mener at indledningen er nogenlunde  OK, men er absolut ikke enige i at byen ikke indeholder mange bygninger af kulturhistorisk eller arkitektonisk værdi- tænk på den tidligere skole, Hovedgadens smukke huse, de mange uændrede facader samt de mange velholdte huse-dette bør fremhæves ikke nedtones!
 
Punkt 7.3 ydervægge:
 
Under dette punkt bør det fremhæves at alle ændringer af facader tag m.v. først må foretages efter at fremsendte tegninger og beskrivelser til kommunen er godkendt af samme.
 
Punkt 7.7 tagdækning:
 
Eternitplader af enhver slags skal slet og ret ikke tillades.
 
Punkt 7.10 tilbygninger:
 
Igen-ønskes der ændringer/eller opførelse af alle tilbygninger, må disse tiltag først igangsættes efter forudgående tilladelse fra kommunen, og efter fremsendelse af fyldestgørende beskrivelse af projekterne, lokalplanens overordnede retningslinier skal være gældende.
 
Punkt 7.11 vinduer:
 
Dette punkt skal som minimum omhandle vinduer og døre.
Aludøre  og vinduer- ligesom plastvinduer og døre må ikke anvendes.
Det bør fremhæves at vinduer i gammel stil bør anvendes, dvs smalsprossede og gerne kittede. Dannebrogsvinduer bør ligeledes være med kittede glas.
Endelig har vi bemærket at man helt har fjernet begrænsningen vedrørende salg af boliger til sommerhuse.
 
Dette mener vi er forkasteligt og vil være med til at gøre Ommel til en død by. Behold dog denne passus fra den gamle lokalplan, herved bibeholder man bremsemuligheden og kan, afhængigt af udviklingen, stramme eller slække på denne bremse, eller har man i forslaget smidt håndklædet i ringen allerede?
 
Dette er vores kommentarer for nuværende, vi håber der vil blive taget hensyn til disse i den endelige udformning af lokalplanen.
Som sædvanlig står vi gerne til rådighed for uddybning af vores synspunkter, og deltager gerne i en eventuel diskussion vedrørende denne sag.
Til slut et enkelt spørgsmål :
Har der været overvejelser om at arrangere et møde for kommunens beboere med belysning af dette lokalplanforslag? (Mødet kunne for eksempel afholdes i Ommel Beboerhus)
 
 
Med venlig hilsen
 
Foreningen SNORREN
 
 
Mogens Madsen