Foreningen SNORRENS forslag til revidering af lokalplan 8 for Marstal

Afgrænsning:

Vi vil foreslå, at lokalplan 8 udvides til også at omfatte: Teglgade på begge sider, HC. Christensensvej og Strandvejen.

 

Endvidere Bredgade, Mellemgade, Bondebygade, Skovgyden, Nørregade, Møllevejen til Aggershøj, Vestergade, Reberbanen indtil Funktionærboligen.

 

P. Skramsgade, Willemoesgade, incl. Gasværksvej.

 

Begrundelse:

1. Der er i disse gader adskillige bevaringsværdige huse og miljøer. Danmarksgade f.eks. har i de senere år fået et løft med istandsættelse af de fleste huse.

 

2. For at begrænse flere ”ulykker” på husene.

 

Tagmaterialer.

Som udgangspunkt bør husene i området have røde tegltage, men hvis husene f.eks. er ”født” med cementtage vil dette kunne accepteres, hvor disse tage er udtryk for de håndværksmæssige traditioner på opførelsestidspunktet. Andre typer tage såsom eternit, stål, tagpap, plast o.l. skal ikke være tilladt.

 

Skel mod offentlige arealer

Bør bestå af plankeværker, hvis det har været de oprindelige, f.eks. i den gamle bydel, stakitter og hække og må være tro mod husets oprindelige byggestil/arkitektur.

 

Vinduer og døre

For de ældre huses vedkommende , se bilag 3 til lokalplanen, vinduestyper I og II sidehængte.

Plastic/aluminiums vinduer og døre skal ikke tillades. Udskiftning af vinduer i de nyere huse i området bør også være til vinduer, som passer til husets oprindelige udtryk.

 

Kviste skal tilpasses husets oprindelige stil, størrelsesmæssigt skal de være i harmoni med den samlede bebyggelse.

 

Farver

Overfladebehandling og maling af facader, se Partiel Byplanvedtægt nr. 19 for Helsingør, § 4 samt

side 24 i Administrationsredegørelsen for samme.

(Denne giver nogle gode bud på farver, farvesammensætninger og styrker. Vi har jo nogle grelle eksempler på, hvordan det kan gå, når en stærk farve sættes op på en stor husmur).

 

Kommentarer generelt:

 

Generelt skal alle påtænkte ændringer inden udførelse godkendes af kommunen, d.v.s. der skal fremsendes tegninger og beskrivelse af de påtænkte ændringer/tilbygninger- dette bør også gælde tekniske anlæg, vi tænker for eksempel her på det skæmmende klimaanlæg Fionia Bank har klasket op på deres tag.

 

Vedrørende behandling af sager hvor huse søges solgt til sommerhuse, skal den eksisterende regel bibeholdes, det er vigtigt at kommunen har en reguleringsmulighed omkring dette emne.