Info

Snorren blev stiftet i 1996 som lokal byhistorisk forening. Vi er i Snorren berettiget til partshøring når kommunen ønsker at ændre i lokalplanerne, og når der søges dispensationer fra de eksisterende lokalplaner  i forbindelse med om- og tilbygninger. Det betyder, at vi kan komme med indsigelser eller forslag til ændringer, inden et byggeri går i gang.

 I de forløbne år har Snorren været initiativtager til adskillige foredrag om byplaner, bygningsvedligeholdelse og restaureringer m.v.

Der har været arrangeret byvandringer og udflugter for foreningens medlemmer. Bl. a. kan nævnes: Udflugt til Birkholm med rundvisning og fortælling om øens historie, udflugt til Ommel med rundvisning og byvandring i Marstal.