Snorren

Foreningens navn er Snorren med baggrund i de for  Marstal
karakteristiske småsmøger, lokalt benævnt Snorrer.

Foreningens hjemsted er Marstal.

Foreningens formål er at værne om og sikre lokalitetens særpræg og miljø bl.a. i forbindelse med om- og nybyggeri og ved revision af lokalplaner samt søge at rette op på ”misvækster” i det bestående.
Interesseområdet er Marstal sogn.Bevaringsforeningen Snorren indkalder hermed til

ekstraordinær generalforsamling:

Opfordring til personer der går op i at  at værne om og sikre lokaliteternes særpræg og miljø bl.a. i forbindelse med om- og nybyggeri og ved revision af lokalplaner samt at søge at rette op på ”misvækster” i det bestående. Interesseområdet er Marstal Sogn. 

MØD OP! Vi mangler p.t. et par personer til bestyrelsen. 


Onsdag d. 13. april kl. 16.30 på Søfartsmuseet (kontoret)

Dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Vedtægtsændring af §5: I stedet for ”en bestyrelse på 7 medlemmer” foreslår bestyrelsen ”en bestyrelse på 5-7 medlemmer”
3) Valg af ny bestyrelse
4) Valg af suppleanter
5) Evt.

Der bliver serveret kaffe og kage

Der er mulighed for at blive medlem af foreningen inden mødet.

NB: Årets hus blev Skolegade 5! Se under Snorrepriser.

Husk, at du som husejer på Ærø kan ansøge om tilskud til forskellige arbejder og forbedringer på din bolig.

Det sker gennem Ærø Kommunes Bygningsforbedringsudvalg.
Dit hus skal være bevaringsværdigt for at kunne opnå tilskud, og der skal ansøges i god tid.


Læs mere om det her: Kommissorium for Bygningsforbedringsudvalget (aeroekommune.dk)


Og læs om ansøgninger her: Vejledninger til ansøgninger (aeroekommune.dk)